SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SSP

Systemy Sygnalizacji Pożarowej to jedno z kluczowych zabezpieczeń osób i mienia, które pozwala na zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożaru i ograniczeniu zagrożeń z nim związanych.


Główne zadania systemu to między innymi:

• poprawa naszego bezpieczeństwa,
• wczesne wykrywanie i bezbłędne identyfikowanie zagrożenia pożarowego,
• natychmiastowe informowanie o pożarze,
• skuteczne zapobieganie zniszczeniom powodowanym przez ogień.

Z czego składa się system przeciwpożarowy?

1. Centrala przeciwpożarowa

- "serce" całego systemu pożarowego. Jej zadaniem (we współpracy z kontrolerem stanowiącym "mózg" systemu) jest stałe monitorowanie stanu wejść i sterowanie wyjściami w momencie wystąpienia alarmu.

2. Moduły sterujące i monitorujące

- elementy systemu dedykowane do sterowania urządzeniami automatyki pożarowej, pozwalające na realizację każdego scenariusza pożarowego.

3. Czujki pożarowe

- podstawowy element SSP, który ma kluczowe znaczenie podczas wykrywania pożaru. W zależności od wykorzystywanej technologii detekcji, dzielą się na czujki optyczne, termiczne, chemiczne.

4. Sygnalizatory pożarowe

- urządzenia, które po uzyskaniu sygnału z centrali alarmowej, natychmiast ostrzegają o zaistniałym zagrożeniu.

5. Ręczne ostrzegacze pożarowe

- alarmowe przyciski połączone z systemem pożarowym, które wysyłają niezwłoczny sygnał do centrali w momencie ich przyciśnięcia.

6. Wideo detekcja pożaru

- kamera wykrywająca pożar, posiadająca możliwość wykrywania płomienia oraz dymu na drodze analizy ich cech wyróżniających.

7. Akcesoria SSP

- akcesoria dodatkowe dedykowane do testowania urządzeń SSP (testery, aerozole, walizki testowe).
 

Integracja SSP z innymi systemami

Możliwość integracji systemu sygnalizacji pożaru z pozostałymi systemami zabezpieczeń umożliwia niezwłoczne zaalarmowanie użytkowników obiektu o zaistniałym zagrożeniu, rozpoczęcie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia, jego likwidacji, a także ewakuację osób znajdujących się na terenie zabezpieczanego obiektu.

SSP może być zintegrowany między innymi z:

1. Dźwiękowymi Systemami Ostrzegania

- w celu rozgłoszenia sygnałów alarmowych, komunikatów głosowych i przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej,

2. Systemami oddymiania

- w celu otwarcia klap dymowych, okien napowietrzających,

3. Systemami gaszenia

- w celu uruchomienia urządzeń gaśniczych, systemu tryskaczy,

4. Automatyką budynkową

- w celu odcięcia zasilania urządzeń elektrycznych, dopływu gazu do obiektu.

Jakie obiekty wymagają SSP?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, systemami sygnalizacji pożarowej powinny być objęte m.in.:

1. budynki handlowe lub wystawowe,
a) jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;

2. teatry o liczbie miejsc powyżej 300,

3. kina o liczbie miejsc powyżej 600,

4. budynki o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300,

5. sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyżej 1 500,

6. szpitale (z wyjątkiem psychiatrycznych) oraz w sanatoria - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku,

7. domy pomocy społecznej, ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku,

8. zakłady pracy zatrudniające powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;

9. budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe,

10. budynki zamieszkania zbiorowego,

11. wyznaczone archiwa, muzea oraz zabytki budowlane,

12. ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i urzędy obsługujące organy administracji rządowej,

13. centrale telefoniczne,

14. garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujące więcej niż jedną kondygnację podziemną,

15. stacje metra i kolei podziemnych;

16. dworce i porty, przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób,

17. banki, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2,

18. biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Oferta Janex International

Janex International oferuje Systemy Sygnalizacji Pożarowej w oparciu o urządzenia marki BOSCH.

Produkty te charakteryzują się dużym wyborem modułów, umożliwiających realizację nawet najbardziej skomplikowanych scenariuszy pożarowych. Zapewniają najwyższą jakość wykonania, niezawodność i maksymalną skuteczność wczesnego wykrywania pożaru. Wszystkie urządzenia SSP marki Bosch posiadają wymagane certyfikaty oraz atesty.

System ten sprawdzi się we wszelkiego typu lokalizacjach, takich jak: sklepy, banki, biurowce, lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, szpitale, szkoły, placówki administracji publicznej, hotele, muzea, teatry.
 
Bosch
 

Wsparcie ekspertów

Trwałe, wysokiej jakości produkty to nie wszystko, co Janex International oferuje swoim Klientom. Organizujemy również profesjonalne i certyfikowane szkolenia techniczne, pomagamy podczas doboru urządzeń, ich uruchomienia i konserwacji, zapewniamy wsparcie projektowe, techniczne, serwis.

Skontaktuj się z Nami w sprawie współpracy

SKONTAKTUJ SIĘ

Dział handlowy i sprzedaży

tel: 22 863-63-53
wew. 1

SKONTAKTUJ SIĘ

Wsparcie techniczne

tel: 22 863-63-53
wew. 2

SKONTAKTUJ SIĘ

Realizacja projektów

tel: 22 863-63-53
wew. 4

SKONTAKTUJ SIĘ

Dział handlowy i sprzedaży

tel: 22 863-63-53
wew. 1

SKONTAKTUJ SIĘ

Wsparcie techniczne

tel: 22 863-63-53
wew. 2

SKONTAKTUJ SIĘ

Realizacja projektów

tel: 22 863-63-53
wew. 4

SKONTAKTUJ SIĘ
Janex B2B GO!