SYSTEMY ODDYMIANIA

Systemy Oddymiania służą przede wszystkim do usuwania dymu, gorącego powietrza i gazów toksycznych z dróg ewakuacyjnych. Dzięki temu możliwa jest bezpieczna ewakuacja ludzi z miejsc zagrożonych pożarem.


Główne zadania systemu oddymiania to między innymi:

• umożliwienie sprawnej ewakuacji z budynku,
• poprawa widoczności w obiekcie objętym zadymieniem, pożarem,
• ograniczenie stężenia niebezpiecznych substancji w powietrzu,
• skuteczne zapobieganie zniszczeniom powodowanym przez gromadzące się gorące gazy,
• umożliwienie przewietrzenia i doświetlenia obiektów.

Z czego składa się system oddymiania?

1. Centrala oddymiania

- urządzenie sterujące całym systemem oddymiania, które przetwarza sygnały odbierane z systemów wykrywających zagrożenie i w następstwie uruchamia odpowiednie elementy oddymiające.

2. Czujki dymu i ciepła

- detektory wykrywające obecność dymu lub wysokiej temperatury w pomieszczeniu i wysyłające sygnał alarmowy do centrali.

3. Przyciski oddymiania

- elementy dedykowane do ręcznego uruchamiania alarmu i systemu oddymiania obiektu.

4. Przyciski przewietrzania

- ręczne przyciski przeznaczone do otwierania klap i okien w celu przewietrzenia pomieszczeń.

5. Klapy i okna oddymiające

- urządzenia umieszczane w stropie najwyższej kondygnacji, przeznaczone do usuwania dymu i gorącego powietrza z budynku, które swoje działanie opierają na zasadzie działania wentylacji grawitacyjnej.

6. Siłowniki i napędy

- urządzenia otwierające klapy i okna oddymiające.

7. Akcesoria oddymiania

- akcesoria takie jak moduły dodatkowe, obudowy i puszki montażowe, elementy instalacyjne etc.
 

Jakie obiekty wymagają systemów oddymiania?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

„Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego polegających na (…):
4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu.’’

Oferta Janex International

Janex International w swojej ofercie posiada profesjonalne systemy oddymiania budynków, opierające się na urządzeniach wiodących marek: AFG oraz D+H. Produkty te pozwalają na stworzenie odpowiedniego systemu oddymiania, zgodnego z wymogami architektonicznymi budynku, przy uwzględnieniu wszystkich obowiązujących norm ochrony przeciwpożarowej.
 
AFG
 

Wsparcie ekspertów

Trwałe, wysokiej jakości produkty to nie wszystko, co Janex International oferuje swoim Klientom. Organizujemy również profesjonalne i certyfikowane szkolenia techniczne, pomagamy podczas doboru urządzeń, ich uruchomienia i konserwacji, zapewniamy wsparcie projektowe, techniczne, serwis.

Skontaktuj się z Nami w sprawie współpracy

SKONTAKTUJ SIĘ

Dział handlowy i sprzedaży

tel: 22 863-63-53
wew. 1

SKONTAKTUJ SIĘ

Wsparcie techniczne

tel: 22 863-63-53
wew. 2

SKONTAKTUJ SIĘ

Realizacja projektów

tel: 22 863-63-53
wew. 4

SKONTAKTUJ SIĘ

Dział handlowy i sprzedaży

tel: 22 863-63-53
wew. 1

SKONTAKTUJ SIĘ

Wsparcie techniczne

tel: 22 863-63-53
wew. 2

SKONTAKTUJ SIĘ

Realizacja projektów

tel: 22 863-63-53
wew. 4

SKONTAKTUJ SIĘ
Janex B2B GO!