Nasza firma jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:30.

Janex International Sp. z o.o.

02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 777.500,00 PLN
KRS: 0000056898
NIP: 796-003-96-31
Rachunek bankowy: Alior Bank S.A. 69 2490 0005 0000 4530 7041 4341
Dział Handlowy i Sprzedaży

tel. : 22 863-63-53 wew. 1

Dyrektor Handlowy
Edyta Bujak-Ciebiera
tel. : 22 863-63-53 wew. #912
e-mail: edyta.bujak@janexint.com.pl

Kierownik ds. Sprzedaży
Monika Baaj
tel. : 22 863-63-53 wew. #162
e-mail: monika.baaj@janexint.com.pl

Region: województwa wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, mazowieckie


Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu
Aneta Glinka
tel.: 22 863-63-53 wew. #121
kom: 600 979 849
e-mail: aneta.glinka@janexint.com.pl

Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu
Paweł Masiak
tel.: 22 863-63-53 wew. #122
kom: 604 963 408
e-mail: pawel.masiak@janexint.com.pl

Region: województwa warmińsko-mazurskie, łódzkie, opolskie, mazowieckie


Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu
Agnieszka Mordak
tel.: 22 863-63-53 wew. #131
kom: 692 347 365
e-mail: agnieszka.mordak@janexint.com.pl

Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu
Marcin Dalecki
tel.: 22 863-63-53 wew. #132
kom:604 582 449
e-mail: marcin.dalecki@janexint.com.pl

Region: województwa śląskie, podkarpackie, lubelskie, pomorskie, mazowieckie


Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu
Iwona Zdrojewska
tel.: 22 863-63-53 wew. #111
kom: 604 582 738
e-mail: iwona.zdrojewska@janexint.com.pl

Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu
Przemysław Piątek
tel.: 22 863-63-53 wew. #112
kom: 602 784 939
e-mail: przemyslaw.piatek@janexint.com.pl

Region: województwa podlaskie, małopolskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie


Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu
Urszula Grabowska
tel.: 22 863-63-53 wew. #151
kom: 692 190 827
e-mail: urszula.grabowska@janexint.com.pl

Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu
Łukasz Pietrzak
tel.: 22 863-63-53 wew. #152
kom: 600 398 155
e-mail: lukasz.pietrzak@janexint.com.pl
Dział Techniczny

tel.: 22 863-63-53 wew. 2

Dyrektor ds. Technicznych
Przemysław Szamocki
tel.: 22 863-63-53 wew. #227
kom: 603 942 669
e-mail: przemyslaw.szamocki@janexint.com.pl

Kierownik Działu Technicznego
Grzegorz Matulka
tel.: 22 863-63-53 wew. #221
kom: 668 376 276
e-mail: g.matulka@janexint.com.pl

Specjalista ds. Technicznych
Krzysztof Kowalczyk
tel.: 22 863-63-53 wew. #222
kom: 698 853 775
e-mail: krzysztof.kowalczyk@janexint.com.pl

Specjalista ds. Technicznych
Rοbert Μech
tel.: 22 863-63-53 wew. #223
kom: 606 219 859
e-mail: robert.mech@janexint.com.pl

Specjalista ds. Technicznych
Marta Lipińska
tel.: 22 863-63-53 wew. #220
kom: 785 859 555
e-mail: marta.lipinska@janexint.com.pl

Program TeamViewer QuickSupport do zdalnej pomocy technicznej
[kliknij tutaj]
Dział Logistyki

tel.: 22 863-63-53 wew. 6

e-mail: logistyka@janexint.com.pl

Kierownik Działu Logistyki
Agnieszka Kordowiecka
tel.: 22 863-63-53 wew. #611

Specjalista ds. Logistyki
Agnieszka Czwarno
tel.: 22 863-63-53

Rafał Łazorko
tel.: 22 863-63-53 wew. #613
Dział Administracji i Windykacji
Dyrektor ds. Administracji i Windykacji
Marcin Czernik
tel.: 22 863-63-53 wew. 7 lub #711
kom: 602 785 139
e-mail: marcin.czernik@janexint.com.pl

Pracownik Działu Windykacji
Grzegorz Przybyłek
tel.: 22 863-63-53 wew. 7 lub #712
kom: 602 784 155
e-mail: windykacja@janexint.com.pl

Dział Rozwoju
Kierownik ds. Administracji i Rozwoju
Ewa Otwinowska
tel.: 22 863-63-53 wew. 0 lub #917
kom: 728 482 815
e-mail: ewa.otwinowska@janexint.com.pl

Administrator systemów IT
Adam Brzezicki
tel.: 22 863-63-53 wew. 0 lub #226
kom: 668 632 196
e-mail: adam.brzezicki@janexint.com.pl

Specjalista ds. obsługi Platformy B2B
Magdalena Wojnowska
tel.: 22 863-63-53 wew. 0 lub #925
e-mail: bok@janexint.com.pl

Sekretariat

tel. : +48 22 863-63-53 wew. 0 lub #914
e-mail: janex@janexint.com.pl

Dział Wsparcia i Realizacji Projektów
Project Manager
Leszek Okliński
tel.: 22 863-63-53 wew. #415
kom:608 572 889
e-mail: leszek.oklinski@janexint.com.pl

Project Manager
Karol Szczepanowski
tel.: 22 863-63-53 wew. #412
kom: 692 352 218
e-mail: karol.szczepanowski@janexint.com.pl

Doradca Techniczny ds. Kluczowych Klientów
Piotr Chochół
tel.: 22 863-63-53 wew. #414
kom: 604 318 654
e-mail: p.chochol@janexint.com.pl

Projektant Instalacji Teletechnicznych
Henryk Śliwa
tel.: 22 863 63 53 wew. #416
kom: 606 442 700
e-mail: henryk.sliwa@janexint.com.pl

Projektant Instalacji Teletechnicznych
Jacek Oleszczuk
tel.: 22 863 63 53 wew. #417
kom: 602 785 183
e-mail: jacek.oleszczuk@janexint.com.pl

Projektant Instalacji Teletechnicznych
Jakub Wrzesień
tel.: 22 863-63-53 wew. #413
kom: 795 117 126
e-mail: jakub.wrzesien@janexint.com.pl

Młodszy Projektant Instalacji Teletechnicznych
Paweł Kotowski
tel.: 22 863 63 53 wew. #411
kom: 785 856 005
e-mail: pawel.kotowski@janexint.com.pl

Młodszy Projektant Instalacji Teletechnicznych
Michał Kruk
tel.: 22 863 63 53 wew. #418
kom: 698 618 703
e-mail: michal.kruk@janexint.com.pl
Dział Serwisu
Specjalista ds. Serwisu
Daniel Brześkiewicz
tel.: 22 863-63-53 wew. #224
kom: 604 318 586
e-mail: daniel@janexint.com.pl

Specjalista ds. Serwisu
Waldemar Dębski
tel.: 22 863-63-53 wew. #225
e-mail: waldemar.debski@janexint.com.pl
Dział Reklamacji ( Informacja o statusie naprawy )

tel.: 22 863-63-53 wew. 3

Specjalista ds. Reklamacji
Joanna Więsek
tel.: 22 863-63-53 wew. #311
kom: 668 641 566
e-mail: reklamacje@janexint.com.pl
Dział Księgowości
Główna Księgowa
Alicja Gałązka
tel.: 22 863-63-53 wew. 8 lub #811
e-mail: ksiegowosc@janexint.com.pl
 
Janex B2B GO!